اقدامات تشخیصی و درمان نازایی

همسران عزیزی که اقدام به بارداری داشته اند اما بعد از 6-12 ماه تلاش موفق به بارداری نشده اند ، کاندید بررسی از نظر احتمال ناباروری هستند و اقدامات اولیه باید برای هر دو نفر این زوج صورت گیرد